Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die kinderopvang of BSO afnemen bij Koetje Boe. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s). Dit doet de commissie door te adviseren en mee te denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij Koetje Boe. De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.

De onderwerpen waar de oudercommissie adviesrecht op heeft zijn:

  • Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • Het pedagogisch beleid en de praktijk
  • Voorschoolse educatie
  • Voeding
  • Veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachten en klachtenregeling
  • De prijs van de kinderopvang

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de oudercommissie. Vragen per email kunt u sturen naar het algemene email adres van de oudercommissie (oudercommissie@kdvkoetjeboe.nl).

De leden van de oudercommissie stellen zich hieronder graag voor:

Anne

Sinds 2020 woon ik in Beek en Donk, samen met mijn man Rob. We zijn in april 2023 ouders geworden van onze zoon Sef en sinds de zomer gaat hij gezellig naar Koetje Boe. Als relatiemanager bij JRE-Nederland (een restaurantvereniging) ben ik gewend om met verschillende partijen te kijken hoe we voor iedereen toegevoegde waarde kunnen bieden. Dit hoop ik binnen de oudercommissie ook te kunnen doen en zo een goede aanvulling te zijn aan de andere ouders.

Elke

Inmiddels woon ik al enkele jaren in Beek en Donk, samen met mijn man Niels en onze twee dochters. Zelf werk ik bij een arbodienst als case manager. Ik zit bij de oudercommissie om zo mee te kunnen denken en spreken over onderwerpen die spelen binnen Koetje Boe. Ik vind het belangrijk om hier betrokken bij te zijn en via de oudercommissie kan ik hieraan bijdragen.

Lizette

Sinds enkele jaren woon ik in Beek en Donk, samen met mijn vriend, zoontje, drie bonuskinderen en trouwe hond.

Ik ben werkzaam als beleidsadviseur kwaliteit in de gehandicaptenzorg en daarnaast run ik een dansbedrijf. Met die kennis, vanuit persoonlijke interesse en met een warm hart draag ik graag mijn steentje bij in de oudercommissie, om onze gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen.

Bart

Samen met mijn vrouw Suzanne en twee kinderen Roan en Zoƫ woon ik in Beek en Donk. Zelf ben ik werkzaam als engineer bij een telecomprovider. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de opvang van (onze) kinderen. Middels de oudercommissie hoop ik mijn steentje bij te dragen en als vertegenwoordiger van alle ouders samen aan een nog betere opvang te werken.

Lize

Samen met mijn vriend, bonuszoon, dochter en hond wonen wij in Beek en Donk. Ik werk zelf met plezier in de kinderopvang branche als pedagogisch coach. Ik vind het belangrijk en leuk om via de oudercommissie, samen met andere ouders, mee te kunnen denken over de ontwikkelingen binnen en de toekomst van Koetje Boe. Want onze kinderen zijn de toekomst.