VVE

Leren door te spelen

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Daarom richt Koetje Boe zich op spelend leren. Hiervoor werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma Uk & Puk. Het erkende VVE-programma gaat uit van ‘spelen is ontdekken en spelen is groeien’. Kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en te spelen.

Koetje Boe is een erkend gecertificeerd kinderdagverblijf. Wij mogen kinderen ontvangen met een VVE indicatie.

Afwisselende activiteiten

Uk & Puk bestaat uit twaalf thema’s met afwisselende activiteiten die aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen. De activiteiten richten zich op spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Samen praten, voorlezen, andere kindjes helpen, knutselen, dansen en voorwerpen tellen… het zijn slechts enkele voorbeelden van de activiteiten die wij dagelijks met de kinderen ondernemen.

Wie is Puk?

De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak en pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit. 

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Welkom Puk
 • Knuffels
 • Hatsjoe
 • Oef, wat warm
 • Regen
 • Dit ben ik
 • Ik en mijn familie
 • Reuzen en kabouters
 • Eet smakelijk
 • Wat heb jij aan vandaag
 • Ik ben een kunstenaar
 • Puk in het verkeer