Een kleinschalig kinderdagverblijf dat kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar opvangt in een huislijke sfeer

VVE

Tegenwoordig is VVE een belangrijk concept in de kinderopvang. VVE staat voor “Voor- en Vroegschoolse Educatie”.

VVE- programma’s zijn centrumgerichte programma’s die als doel hebben kinderen een betere start in het basisonderwijs te geven en zo onderwijsachterstanden te voorkomen. Voor kinderen is spelen ontdekken en groeien, daarom staat spelen centraal in Uk en Puk. Spelenderwijs leren kinderen nieuwe vaardigheden, de activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden. Om die redenen hebben wij gekozen om met een VVE- programma te gaan werken.

Uk en Puk

Wij hebben gekozen om met het VVE- programma Uk en Puk te werken. Dit programma vinden wij goed bij ons passen omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen spelenderwijze leren. Uk en Puk is een methode dat gericht werkt aan de brede ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op een speelse en uitdagende manier worden thematische activiteiten aangeboden die prima aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen. De eigen inbreng van het kind is hierbij ontzettend belangrijk.

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Welkom Puk
  • Knuffels
  • Hatsjoe
  • Hoera, een baby
  • Regen
  • Dit ben ik
  • Ik en mijn familie
  • Reuzen en kabouters
  • Eet smakelijk
  • Wat heb jij aan vandaag

De knuffel Puk is het speelkameraadje dat bij alle thema’s centraal staat en de dagelijkse dingen van de kinderen mee uitvoert.

Voor meer informatie kijk op www.pukenko.nl