Een kleinschalig kinderdagverblijf dat kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar opvangt in een huislijke sfeer

Dagopvang

Kinderdagverblijf Koetje Boe is een dagverblijf met 4 verticale groepen. Een groep waarin kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Een groep waarin kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar. Een groep van 2 tot en met 7 jaar. En een groep van 7 tot en met 13 jaar. Wij vangen maximaal 16 kinderen per dag op in de 0 tot en met 4 jaar groep en er staan dan 3 gediplomeerde pedagogisch medewerksters op de groep. In de groep van 2 tot en met 4 jaar vangen wij maximaal 16 kinderen op en er staan dan 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers op.  In de groep van 2 tot en met 7 jaar vangen wij maximaal 16 kinderen op en er staan dan 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers op. In de groep van 7 tot en met 13 jaar vangen wij maximaal 20 kinderen op.

Koetje Boe is een dagverblijf dat opvang biedt in een huiselijke sfeer en zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de ouders en de behoeften van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en zichzelf zo op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Wij vinden een goed contact met de ouders belangrijk, omdat we zo de kinderen goed leren kennen. Ook weten we zo hoe het met het kind thuis gaat en kunnen we hierop inspelen op het dagverblijf. Voor ons en voor ouders is het fijn als ze zich thuis voelen bij ons en hun kind met een goed gevoel achterlaten.

Voor meer informatie download onderstaand documenten:

pdficon_small Pedagogisch beleid dagopvang 2018